Algemene voorwaarden

Huisregels voor bezoekers  

Van harte welkom op Sportcentrum de Terp. Met het betreden van deze accommodatie geeft u aan zich te zullen houden aan deze regels.  Zo hopen we dat uw verblijf en dat van onze overige gasten aangenaam verloopt.  

Gedrag 

Iedereen is van harte welkom. Respecteer anderen in woorden en daden.  

(Non-)verbaal of lichamelijk geweld, discriminatie en (on-)gewenste intimiteiten worden in onze accommodatie niet getolereerd. Van misdrijven, vandalisme en grensoverschrijdend gedrag doen wij altijd aangifte.  

Overtredingen 

Volg aanwijzingen van personeel, of de verantwoordelijke persoon namens het sportcentrum, altijd op. Zowel het aanwezige (horeca-)personeel  als de door de huurder aangestelde zaalwacht is bevoegd om een bezoeker de toegang te ontzeggen bij ongewenst gedrag. 

Orde en veiligheid 

Fietsen, brommers en motoren worden buiten in de fietsenstalling geplaatst. 

Sportkleding 

Draag geschikte schoenen in de sportruimten. Zolen mogen niet afgeven. Schoenen mogen alleen binnen gedragen zijn. 

Verblijf 

Verblijf niet langer dan nodig is in de sport- en kleedruimten. 
Toeschouwers worden geacht op de tribune (indien aanwezig) plaats te nemen. 

Hygiëne 

Houd de zwemzaal, sporthal, sportzalen, sportvelden, kleedkamers en horeca schoon, gooi afval in de afvalbak. Het is in de horeca, sport- en kleedruimten niet toegestaan eigen consumpties mee te nemen en nuttigen. In de horeca zijn voldoende mogelijkheden voor drinken en eten.  

Glas is op en rond de sportruimten niet toegestaan. 

Bergingen

De eigenaar van het sportcentrum draagt zorg voor goede voorzieningen. De gebruiker laat het sportcentrum achter zoals het achtergelaten dient te worden. Met een nulmeting wordt aangegeven hoe zalen, velden en bergingen na gebruik opgeleverd dienen te worden. Als niet voldaan wordt, worden de kosten van herstel in rekening bij de gebruiker.  

Nooduitgangen 

Houd doorgangen vrij die bestemd zijn voor snelle toegang voor hulpdiensten.  

Nooduitgangen mogen alleen in geval van nood geopend worden. Misbruik van nooduitgangen en brandmelders wordt bestraft; de kosten van de hulpdiensten worden verhaald op de dader. 

Roken, drugs en alcohol 

Roken (ook e-sigaret en vape) en drugs zijn niet toegestaan. Alcohol is slechts toegestaan in het horecagedeelte, en dan alleen voor personen ouder dan 18 jaar. Overmatig alcoholgebruik is verboden. 

Dieren  

Alleen geleidehonden mogen naar binnen. 

Foto/film 

Fotograferen en filmen is niet toegestaan in de kleed-, douche-, toiletruimtes en zwemzaal. Daarbuiten is fotograferen en filmen uitsluitend toegestaan voor huishoudelijk gebruik en met nadrukkelijke toestemming van de persoon c.q. personen die herkenbaar op de betreffende beeltenis voorkomt.

Specifieke regels zwembad 

Douchen is voor het zwemmen verplicht. 

Zwemmen is alleen toegestaan in zwemkleding; ondergoed onder de zwemkleding is niet toegestaan. 

Bij recreatief zwemmen hebben personen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma A alleen toegang tot de zwemzaal met zwemvleugels en onder begeleiding van een zwemvaardig persoon van minimaal 18 jaar in badkleding. 

Bij zwemlessen worden de kinderen door de zweminstructeur opgehaald uit de kleedkamer. Tot die tijd is de ouder/begeleider verantwoordelijk voor het kind. Na afloop van de les worden de kinderen terug gebracht naar de kleedkamer. Vanaf dit moment is de ouder/begeleider weer verantwoordelijk.  

Veiligheid zwemzaal 

Hardlopen in de zwemzaal is niet toegestaan. 

Werpen van harde voorwerpen is niet toegestaan, zelf meegebracht spelmateriaal kan door het personeel geweigerd worden. 

Aansprakelijkheid 

Het bezoek aan de accommodatie geschiedt op eigen risico. De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel opgelopen gedurende het verblijf in de accommodatie, dan wel voor schade aan of verlies van de door u meegebrachte goederen. Er zijn kluisjes aanwezig om uw waardevolle spullen in op te bergen. 

Voor schade toegebracht aan medewerker(s) of bezoeker(s), goederen of opstallen, wordt de bezoeker aansprakelijk gesteld.